62. SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA