ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА