ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ (СТВАРАЛАШТВО И ПРЕВОДИЛАШТВО) И ИЗДАВАШТВА У 2020. ГОДИНИ

Сва документација у вези са пријављивањем на Конкурс може се преузети на сајту Градске управе за културу у делу КОНКУРСИ:

http://www.kultura.novisad.rs/cyr/konkursi-izdavastvo