ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ, ШИФРА:ЈНМВ-3/2019