JАВНA НАБАВКA УЛУГА - УСЛУГE ШТАМПАЊА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА О ИНВEСТИЦИОНИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА ГРАДА НОВОГ САДА, ЈН БР.4/2018-Г