ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА КОЈИМА УПРАВЉА ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ (ШИФРА: ОП-4/2019)