Изградња бициклистичких стаза у циљу бољег физичког повезивања у оквиру мађарско–српске прекограничне сарадње - "Ride across Europe"

У оквиру ИПА прекограничног програма Србија – Мађарска, одобрена су средства за пројекат "Ride across Europe" - Изградња бициклистичких стаза у циљу бољег физичког повезивања у оквиру мађарско–српске прекограничне сарадње. Носилац пројекта је ЈКП ПУТ Нови Сад, а партнери у пројекту су Општина Морахалом, Мађарска, и ЈП Завод за изградњу Града Нови Сад. Пројекат обухвата активности на развоју инфраструктурних објеката бициклистичких стаза.  На територији Града Новог Сада, носилац пројекта је ЈКП „ПУТ“ са активностима  израде главног пројекта бициклистичке стазе од Новог Сада до Бегеча; израде студије оправданости за бициклистичку стазу Нови Сад – Беочин и развој (израда) катастра бициклистичких стаза на територији Града Новог Сада. Активности ЈП „ЗИГ“, као партнера у пројекту, се односе на радове на изградњи бициклистичке стазе на делу Темеринског пута до аутопута Е-75, а активности партнера из Мађарске, општине Морахалом, на радове на изградњи бициклистичке стазе између места Морахалом и Реске. Укупна вредност пројекта износи 1.307.458,40 евра, од чега вредност пројекта који се односи на ЈКП ПУТ износи 361.777 евра, односно вредност пројекта који се односи на ЈП ЗИГ износи 258.360 евра.