Читај ми

ИНТЕНЗИВИРАНА АКЦИЈА КОШЕЊА ТРАВЕ У НОВОМ САДУ

Помоћници градоначелника Новог Сада Владимир Стојковић, Вања Вученовић и Мироје Јовановић учествовали су у акцији кошења и сакупљања траве у организацији ЈКП „Градско зеленило“. Они су заједно са директором Миланом Новаковићем и запосленима у администрацији тог предузећа дуж Лимана 3 и 4 и Булевара Европе помагали у решавању проблема набујале вегетације чије кошење касни. Наиме, због велике количине падавина и недовољног броја радника „Градског зеленила“ на терену, у појединим деловима града касни други круг кошења траве. С обзиром на то да то јавно предузеће има вишак радника запослених у администрацији, они ће од данас па у наредна три дана бити распоређени на терену, док ће у администрацији бити обезбеђен само минимум процеса рада.

- Ситуација коју смо данас затекли на терену узрокована је једном ванредном ситуацијом, јер је  након обилних падавина дошло до бујања вегетације, а чињеница је да нема довољно теренских радника. Грађани оправдано негодују и управо због тога смо предузели овај корак. Нама су интереси грађана на првом месту и они не смеју да сносе последице због вишка радника у администрацији. У сваком јавном предузећу фокус треба да је на раду заснованом на основаној делатности, и да се крене у трансформацију структуре запослених како би се услуге, које грађани као порески обвезници плаћају, суштински испоштовале - рекао је Владимир Стојковић и додао да Град Нови Сад подржава ову врсту иницијативе руководства, као и спровођене акције кошења сваки пут када радови на терену из било којих разлога буду каснили.

Директор ЈКП „Градско зеленило“ Милан Новаковић рекао је да је у администарцији затекао вишак радника када је преузео дужност, а да се од тада укупан број запослених није повећавао.

- У администрацији предузећа мора да се смањи број и измени структура запослених, јер је ово стање неодрживо. Ја сам проценио да је ургентно стање, реаговао у интересу грађана и као директор донео одлуку да и они који седе у адмнистрацији, а нема их мало, пруже максималну подршку својим колегама на терену. План је да до суботе зелене површине доведемо у редовно стање, а следеће је довођење у ред коровских површина - рекао је директор Новаковић и додао да је данас од седам часова на терену око 80 радника чија је то редовна делатност из сектора Зеленило, 25 из сектора Механизација и више од 60 људи из администрације.

Нови Сад, 7. мај 2014. године