Читај ми

ГРАДЕ СЕ ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДНО УСЛУЖНО ЗАНАТСТВО И МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР НА РИМСКИМ ШАНЧЕВИМА

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић обишао је радове на изградњи првог објекта у Комплексу производно занатских и магацинских простора на потезу Римски Шанчеви. Изградњом оваквог центра ствара се могућност да се на једном доступном ванградском локалитету нађе обједињен пословно индустријско занатски центар од великог значаја за потребе становништва, а план је да се подстакне развој мале привреде у Новом Саду.

- Град Нови Сад финансира изградњу производно-занатског комплекса на површини од преко 4 хектара где ће у будућности бити нова пословна зона. Град се током година проширио, а много привредних погона и капацитета је остало у деловима града који више не погодују тој намени. Идеја нам је да изградимо један комплекс магацина са свим пратећим садржајима, канцеларијама, прилазним путевимаи и комплетном инфраструктуром где ће мала и средња предузећа моћи да обављају своју делатноност под много повољнијим условима него што је то био случај до сада. - рекао је градоначелник и додао да је укупно планирана површина целог Комплекса око 50.000 м2.

Реализацијом пројекта остварује се идеја локализовања индустријско занатског центра као посебне целине, магацинских простора, едуковања почетника занатлија у смислу учења пословању и пружању помоћи Града у првим годинама пословања истих уз одређене бенефиције, решавање незапослености, јачање мале привреде све у циљу садашње проблематике Града Новог Сада на том плану. Такође, разрешиће се проблем експроприсаних простора ослобађањем локалитета за привођење намена развоју Града.

Нови Сад, 16. новембар 2011. године