Читај ми

ГРАД НОВИ САД ЗА ИНОВАТИВНЕ УСЛУГЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА У СКЛОПУ „TRIBUTE“ ПРОЈЕКТА

Конзорцијум пројекта „TRIBUTE” састао се поводом другог састанка Управног одбора који је због епидемиолошке ситуације одржан онлајн. Пројектни партнери имали су прилику да размотре неколико техничких корака пројекта, са нагласком на два радна пакета од највеће важности за пројекат „TRIBUTE” – „Методолошки оквир и процена & идентификација акционих планова који подржавају имплементацију иновативних и одрживих мобилних мрежа".

У склопу првог радног пакета направљен је значајан напредак на препознавању релевантних учесника – представљено је више од 190 различитих учесника, док је прикупљено 57 потписаних писама о намерама. Подаци су затим коришћени за сачињавање методологије за стварање Living Lab, као новог вида партнерства public-private-people у којем грађани, компаније, истраживачи и јавна администрација сарађује у циљу проналажења иновативних решења за урбану мобилност. Ово се не може остварити без одговарајућих акционих планова. Сходно томе, Град Милано заказао је три тематска техничка састанка са пројектним партнерима TRIBUTE, на тему специфичних циљева акционих планова партнера на пројекту и препознавања пилот-акција које ће се развијати у „TRIBUTE” living labs.

Онлајн састанци су специфично фокусирани на један од следећих стратешких приступа за одрживу мобилност у Јадранско-јонском региону: Иновативне услуге јавног превоза, Mрежа zелених бициклистичких рута и Управљање путним коридорима са великим застојима. У складу са постављеним циљевима пројекта „TRIBUTE”, Град  Нови Сад учествовао је у подгрупи на тему: Иновативне услуге јавног превоза. Током израде наведеног, сваки пројектни партнер обавезао се да ће послати инпуте неопходне за идентификацију Пилот-акције и Методологије. Закључно са данашњим датумом, руководилац другог приоритетног радног пакета Град Милано, успео је да приведе крају активности на пилот-акцији препознавања сакупљених података, док је прикупљање Методологије инпута за Акциони план закључено са 15. октобром.

Нови Сад, 25. октобар 2021. године