ФОРМИРАЊЕ ПОСЛОВНОГ ИНКУБАТОРА

Град Нови Сад је преко Канцеларије за локални економски развој аплицирао код Ју-ес-ејд/Мега програма и добио средства за пројекат „Brownfield for new business“, који подразумева оснивање пословног инкубатора у области информационих технологија у циљу отварања нових радних места, смањењења броја неуспешних малих и средњих предузећа и њиховом јачању, као и задржавања младих људи у локалним срединама.

10. фебруара 2010. године Град Нови Сад, Фонд за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina investment promotion-VIP“, Факултет техничких наука, Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Информатика“, Нови Сад закључили су Уговор о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Нови Сад-Business incubator Novi Sad, а 13. априла 2010. године уписан је у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре.

Седиште Пословног инкубатора Нови Сад налази се у улици Војвођанских бригада 28, укупне површине 418 m2 и дато је на коришћење, на период од седам година без накнаде, Решењем Републичке дирекција за имовину Републике Србије. Поменути пословни простор је реконструисан и приведен намени крајем октобра 2010. године. Вредност пројекта износи око 200.000 евра. Данас Пословни инкубатор има седам станара, пет фирми из ИТ сектора, Војвођански ИКТ кластер и Европску предузетничку мрежу.