ЈАВНA НАБАВКA УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА РЕСТОРАНА ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА -ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- (ШИФРА: ЈНМВ-У-6/2014-ГВ)