42. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

42. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА БИЋЕ ОДРЖАНА, 17. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, УЛИЦА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР. 2, У ПЛАВОЈ САЛИ НА И СПРАТУ СА ПОЧЕТКОМ У 9.00 ЧАСОВА