ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA SA KOEFICIJENTIMA ZA NEPOKRETNOSTI U ZONAMA ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU