JAVNA NABAVKA USLUGA – SERVISIRANJE, POPRAVKE I PREGLED ISPRAVNOSTI STABILNIH SISTEMA ZA DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA (ŠIFRA: JNMV-U-30/2020)