ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊЕ, ПОПРАВКЕ И ПРЕГЛЕД ИСПРАВНОСТИ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА (ШИФРА: ЈНМВ-У-30/2020)