Важни телефони

Железничка станица Нови Сад тел: 021/ 443 200
Ватрогасна бригада Нови Сад 021/527-888
 

ЦЕНТРАЛА ЈГСП: 021/48-96-600

ЦЕНТРАЛА МАС: 021/444-856

Фах: 021/63-94-326

Информације за градски и приградски превоз: 021/527-399

Информације за међумесни, међурепублички и међународни превози: 021/444-022

 

Полицијска управа Нови Сад
Папa Павла 46,
телефон: 488 5000

Нова шалтер сала МУП-а ,
Булевар Ослобођења 143, код Моста слободе
(подношење захтева и издавање нових пасоша и личних карата)
телефон: 488 53 98

Полицијска испостава Стари град
Радничка 32
Телефони 451 125, 488 5330, 488 5331

Полицијска испостава Детелинара
Руменачка 159
Телефони 512 226, 488 5328, 488 5348

Полицијска испостава Петроварадин
Јоже Влаховића 2
Телефон 432 777

Полицијска испостава Клиса
Ченејска 52
Телефон 419 037

Полицијска испостава Лиман
Мише Димитријевића 74
Телефон 466 722

Полицијска испостава Футог
Вука Караџића 2
Телефон 895 755

Полицијска испостава сталног дежурства и интервенција
Булевар Kраља Петра I 11
Телефон 92

Полицијска испостава за обезбеђење
Павла Папа 46
Телефон 488 5115

Полицијска испостава за безбедност на железници
Булевар Јаше Томића 4
Телефон 425 009

Саобраћајна полицијска испостава „Исток“
Шајкашка 34
Телефон 489 1434

Саобраћајна полицијска испостава „Запад“
Шајкашка 34
Телефон 489 1433

Саобраћајна полицијска испостава за пут М-22
Шајкашка 34а
Телефон 489 1300

ДЕЖУРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

ДОМ ЗДРАВЉА “НОВИ САД”
Служба опште медицине и Служба за здравствену заштиту радника – одељење “Јован Јовановић Змај”, контакт телефони:  4879-586 ; 4879-594 - викендом и државним празником од 07.00- 20.00 часова
Приградска насеља – Служба опште медицине:
Одељење “Футог” – викендом и државним празником од 07.00-10.00 часова
Одељење “Каћ” – викендом и државним празником од 07.00-10.00 часова
Одељење “Кисач” – викендом и државним празником од 07.00-10.00 часова
Одељење “Ковиљ” – викендом и државним празником од 07.00-10.00 часова
Одељење “Петроварадин” – викендом и државним празником од 07.00-10.00 часова
Дежурство Службе за здравстену заштиту деце:
Објекат “Јован Јовановић  Змај” (Змај Огњена  Вука 19), контакт телефон:  66 24 668 - суботом, недељом и празником од 07.00 – 20.00 часова 
Служба за стоматолошку здравствену заштиту ради радним даном од 07.00-20.00 часова, у свим објектима Дома здравља “Нови Сад”.

Амбуланта  “Јован Јовановић Змај”, контакт телефон: 4879-419, дежура сваке суботе од 07.00-20.00 часова
Објекти Булевар, Петроварадин, Каћ, Руменачка, Клиса, Лиман, Бистрица, Футог и Јован Јовановић Змај раде сваке друге и треће суботе у месецу, од 07.00 -13.30 часова.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД
Булевар патријарха Павла 26А,
381 21 21 00 745

-Ургентне лекарске екипе Завода  дежурају 24 сата дневно, сваког дана у години а број телефона је 194

-Санитетски транспорт резервише се телефоном на број: 640 01 24

АПОТЕКА НОВИ САД
Дежурна апотека (ноћно, недељно и празнично дежурство):
Апотека "Булевар" - Булевар Михајла Пупина бр.7

СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД"
Нови Сад, Бул. цара Лазара 75
Директор: 466-298, 466-299
Факс: 466-297

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА "НОВИ САД"
Нови Сад, Стевана Хладног 1
Директор: 401-989

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
Нови Сад, Футошка 121
Тел: 6624-150; 6613-996; 6614-277
Факс: 6624-128

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
Нови Сад, Симе Милутиновића 6
Teл: 450-016; 454-888; 454-847

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД
Нови Сад, Футошка 68
Централа: 547-133
Директор: 547-954
Факс: 547-954

ДИСПАНЗЕР ЗА САОБРАЋАЈНУ МЕДИЦИНУ "СИГНАЛ"
Нови Сад, Трг царице Милице 10
Централа: 422-699

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА
Нови Сад, Футошка 121
Централа: 422-255; 4897-800
Директор: 4897-886
Факс: 661-3989

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
Нови Сад, Хајдук Вељкова 9/а
Тел: 421-669; 424-779
Факс: 421-669

ПАСТЕРОВ ЗАВОД НОВИ САД
Нови Сад, Хајдук Вељкова 1-9
Тел: 611-003; 420-528

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Нови Сад, Хајдук Вељкова 10
Централа: 4880-444
Директор: 524-132, 452-487
Факс: 520-436

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
Нови Сад, Хајдук Вељкова 12
Централа: 6612-222
Факс: 526-120

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР BOJВОДИНЕ
Нови Сад, Хајдук Вељкова 1-9
Централа: 484-3-484

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
Сремска Каменица, Институтски пут 4
Тел: 48-05-700
Факс: 66-22-881

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ
Сремска Каменица, Институтски пут 4
Тел: 480-55-00
Факс: 6613-741

ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
Сремска Каменица, Институтски пут 4
Централа: 480-51-00
Директор: 480-51-01; 480-51-002
Факс: 527-960

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Нови Сад, Хајдук Вељкова 1-9
Тел: 420-677, 420-678
Факс: 6624-153

ВОЈНО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД
Петроварадин, Трг Владике Николаја 5
Телефон: 431-059, 611-277

КЛИНИКЕ, БОЛНИЦЕ, ЗАВОДИ, ИНСТИТУТ

ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НОВИ САД
Футошка 121
Нови Сад
Телефон: 021/6613-998, 6614-277
Факс: 021/624-128

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НОВИ САД
Др Симе Милутиновића 6
Нови Сад
Телефон: 021/450-016, 454-888, 454-847
Факс: 021/450-016

ЗАВОД ЗА РЕУМАТИЗАМ - НОВИ САД
Футошка 68
21112 Нови Сад
Поштански фах 37
Тел/факс: 021/547-133, 547-132, 547-131

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗАВОДА СА СЕДИШТЕМ У НОВОМ САДУ
Трг Царице Милице бр. 10
Телефон: 422-699

Амбуланта "Ранжирна"
Корнелија Станковића бб
Телефон: 422-699/193

Амбуланта "Херој Пинки"
Београдски кеј бр. 51
Телефон: 421-177

Амбуланта "ПТТ"
Народних хероја бр. 2
Телефон: 420-665

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Футошка бр. 121
Централа: 021/422-255
Директор: 021/622-784
Факс: 021/613-989
http://www.izjzv.org.rs

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НОВИ САД
Хајдук Вељкова 9/а
Директор: 611-024
Финансијска служба: 424-811
Служба пропаганде: 424-799
Пословни сектор: 423-420
Факс: 421-669

ПАСТЕРОВ ЗАВОД НОВИ САД
Нови Сад, Хајдук Вељкова бр. 1
Телефон: 021/611-003, 420-528

КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈЕ БОЛЕСТИ
Хајдук Вељкова бр. 10
Нови Сад
Телефон: 425-200

КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈУ ХИРУРГИЈУ
Хајдук Вељкова бр. 10
Нови Сад
Телефон: 425-200

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НОВИ САД
Хајдук Вељкова 12
Телефон: 612-222, 526-120
Факс: 613-362

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ чине следеће здравствене институције:

Институт за хирургију

Одељење за ургентну хирургију
Телефон: 612-022, лок. 3304

Институт за интерне болести
Пријемна амбуланта
Телефон: 612-022, лок. 3406

Институт за неурологију
Пријемна амбуланта
Телефон: 612-022, лок. 5681

Институт за психијатрију
Пријемна амбуланта
Телефон: 612-022, лок. 3257

Институт за радиологију
Телефон: 612-022, лок. 3132

Институт за лабораторијску медицину
Телефон: 612-022, лок. 3170

Институт за патологију и хистологију
Телефон: 612-022, лок. 3313

Институт за судску медицину
Телефон: 612-022, лок. 3356

Клиника за очне болести
Телефон: 612-022, лок. 3192

Клиника за болести уха, грла и носа
Телефон: 612-022, лок. 3229, 3140

Клиника за кожно-венеричне болести
Пријемна амбуланта
Телефон: 612-022, лок. 3291

Клиника за гинекологију и акушерство
Телефон: 420-811, лок. 138

Клиника за медицинску рехабилитацију
Телефон: 612-022

Клиника за инфективне болести
Пријемна амбуланта
Телефон: 612-022, лок. 3300

Поликлиника
Заказивање прегледа
Телефон: 612-022, лок. 5586
Сектор за економско-финансијске послове
Сектор за инжињеринг и техничко услужне послове
Сектор за опште и правне послове
Адреса свих Института и Клиника је иста као и за Клинички центар - Војводине, Хајдук Вељкова бр. 1-9.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Институтски пут бр. 4
21204 Сремска Каменица
Директор: 021/612-682
Факс: 021/622-059
Централа: 021/615-711
Дежурна служба: 021/615-711, лок. 293

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ СРЕМСКА КАМЕНИЦА обавља здравствену делатност у два објекта који се налазе на адреси Сремска Каменица, Институтски пут 4 и то:
део Главног објекта који је заједнички за три Института, телефон: 615-711
Објекат магнетне резонанце, телефон: 622-803
Пријемна интернистичка амбуланта ради пре подне, телефон: 615-711/412

На Клиници за оперативну онкологију Института пријеме обавља дежурни лекар, телефон: 615-711/396

ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА обавља своју делатност на две локације и то:
Објект ИНСТИТУТА који је заједнички за три Института у Сремској Каменици, Институтски пут бр. 4, телефон: 021/615-711
Објект ДИСПАНЗЕРА - Поликлиничка служба у Новом Саду, ул. Мајевичка бр. 2а, телефон: 021/521-345

Дежурни телефон наше Амбуланте - пријемне службе је 021/615-711, лок. 295.

СПИСАК АПОТЕКА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ

Ноћно дежурство:

БУЛЕВАР
Булевар М. Пупина 7
Телефон: 420 - 374

ДР ЈОВАН ТУЦАКОВ
Бул. Слободана Јовановића 9,
Телефон: 400 - 969

ДР МИЛОЈЕ ДАНИЛОВИЋ
Народног фронта 72,
Телефон: 468 - 855

23. ОКТОБАР
Бул. ослобођења 21,
Телефон: 

ЕСКУЛАП
Трг младенаца 7,
Телефон: 421 - 730

ХИГИЈА
Његошева 16,
Телефон: 420 - 470

КЛИСА
Сентандрејски пут 100,
Телефон: 414 - 809

ЛИМАН
Народног фронта 10,
Телефон: 459 - 072

ПРВИ МАЈ
Јеврејска 40,
Телефон: 421 - 473

САЈМИШТЕ
Руменачка 106,
Телефон: 443 - 385

САНИТАС
Футошка 52,
Телефон: 423 - 418

ЗДРАВЉЕ
Темеринска 2,
Телефон: 422 - 348