ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - МАЛО ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО ЗА ГАШЕЊЕ ШУМСКИХ ПОЖАРА И ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ СА ПУМПОМ ЗА ВОДУ, РЕЗЕРВОАРОМ ЗА ВОДУ, РЕЗЕРВОАРОМ ЗА ПЕНИЛО, ВАТРОГАСНОМ ОПРЕМОМ КОЈА СЕ СКЛАДИШТИ НА ВОЗИЛУ И ДРУГОМ ОПРЕМОМ БРОЈ 1.1.2/2020,