NEOBAVEZUJUĆI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANјE PISAMA O ZAINTERESOVANOSTI ZA ENERGETSKU SANACIJU KROZ POBOLjŠANјE ENERGETSKE EFIKASNOSTI OBJEKTA SPORTSKOG I POSLOVNOG CENTRA „VOJVODINA“ NOVI SAD