Јавно комунална предузећа

29.05.2009 - 13:25
www.jkpput.rs Предузеће је основао, 3. јануара 1949. године, Градски народни одбор у Новом Саду, са циљем да оно гради, поправља...