Čitaj mi

STRUČNI SKUP „DAN MLEKA“ NA POLJOPRIVREDNOM FAKULTETU

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je naučno-stručnom skupu „Dan mleka“ koji se danas održava u Novom Sadu u čast šezdesetogodišnjice Poljoprivrednog fakulteta, a koji je svečano otvorio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić. „Dan mleka“, koji je okupio vodeće domaće i međunarodne eksperte iz nauke i tehnologije, prerade, farm-menadžmenta i EU politike, predstavlja priliku da se razgovara o regulatornim reformama koje će značajno uticati na dinamiku i razvoj mlekarskog sektora na svim nivoima, kao i o izazovima koji očekuju farmere i mlekare u dostizanju standarda EU, sa posebnim akcentom na kvalitet mleka.

-Čast mi je što prisustvujem održavanju naučno-stručnog skupa „Dan mleka“ u našem gradu, i to u godini kada Poljoprivredni fakultet obeležava važan jubilej, a to je šest decenija postojanja. Ovaj skup, kojim se ujedno obeležava 60 godina postojanja ove visokoškolske ustanove, doveo je u Novi Sad mnogobrojne predstavnike mlekarskog sektora, predstavnike nacionalnih vladinih institucija, kao i onih evropskih. Susreti ove vrste su odlična prilika da odgajivači i stručnjaci iz cele države, kao i gosti iz inostranstva, usvoje nova znanja, razmene iskustva i saznaju novine i trendove - rekao je gradonačelnik Vučević i proizvođačima mleka poručio da taj skup treba da bude podstrek za postizanje što boljih rezultata, a Poljoprivrednom fakultetu uputio čestitke povodom jubileja.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da potencijali kojima raspolaže mlekarski sektor mogu da budu okosnica poljoprivrednog ruralnog razvoja Srbije.  - Proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji podrazumeva svojevrsni izazov za mlekarsku industriju Srbije, ali istovremeno otvara potencijale za intenzivan razvoj, kroz neminovno unapređenje tog sektora – rekao je ministar Glamočić i naglasio da kroz rad na izgradnji konkurentnosti treba ići u susret izazovima, a ne biti samo nemi posmatrač u sistemu.

Teme u okviru kojih su stručnjaci izlagali, ticale su se institucionalnih i ekonomskih aspekata razvoja mlekarskog sektora u Srbiji, regionalnih izazova za razvoj mlekarskog sektora, aspekata proizvodnje mleka na farmama, kao i razvoja tehnologije u funkciji razvoja mlekarskog sektora. Tom prilikom predstavljen je i program koji se tiče edukacije najmlađih o mleku uz interaktivne sadržaje, a dodeljene su i nagrade najboljim proizvođačima mleka. Domaćin i organizator „Dana mleka“ je Poljoprivredni fakultet-Novi Sad, Departman za stočarstvo, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Nacionalnom asocijacijom prerađivača mleka - SEDA, Centralnom asocijacijom proizvođača mleka Vojvodina i Centralnim udruženjem odgajivača goveda simentalske rase.

Novi Sad, 29. mart 2014. godine