Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Poslove savetnika prava pacijenata na teritoriji Grada Novog Sada obаvljaju diplomirani pravnici Sandra Gavrić-Veber i Mihajlo Knezi. Adresa savetnika za zaštitu prava pacijenata je: Gradska kuća, Trg slobode broj 1, 21000 Novi Sad.

Prigovor savetniku za zaštitu prava pacijenata se podnosi pismeno, na navedenu adresu ili usmeno na zapisnik.

Za informacije o svojim pravima, pacijenti se savetnicima mogu obratiti telefonom na broj: 021/420-066, lokal 130, kao i elektronskom poštom: mihajlo.knezi@novisad.rs i sandra.gavric@novisad.rs.