REŠENJE O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2022. GODINI