REŠENЈE O PROSEČNOJ CENI KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA UTVRĐIVANЈE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU