Čitaj mi

ODRŽANA KONFERENCIJA „INKLUZIJA SADA“

 

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu održana je konferencija „Inkluzija sada“ na kojoj je učestvovao predstavnik Kancelarije za osobe sa invaliditetom Grada Novog Sada Nenad Ćirić.

Tom prilikom, on je upoznao javnost sa položajem osoba sa invaliditetom u Novom Sadu i predstavio rad Kancelarije za osobe sa invaliditetom koja funkcioniše u okviru Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu. U njegovom izlaganju je posebno istaknuta činjnica da je formiranjem Kancelarije za osobe sa invaliditetom, Grad Novi Sad postao prvi grad u Srbiji koji je na neposredan način uspostavio interaktivan kontakt sa tom populacijom.

Kancelarija obavlјa poslove koji se odnose na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Novog Sada i predstavlјa organizaciju koja u epicentar rada stavlјa potrebe osoba sa invaliditetom. U delokrug rada Kancelarije spadaju pružanje brzih odgovora i informacija strankama i udruženjima osoba sa invaliditetom, praćenje konkursa i saradnja sa potencijalnim domaćim i stranim donatorima, prikuplјanje podataka za izradu godišnjeg programa sprovođenja Akcionog plana pristupačnosti, kao i učešće u izradi softverskog programa za vođenje evidencije pristupačnosti.

Konferencija je održana u organizaciji Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Saveza studenata medicinskog fakulteta i Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom.

Novi Sad, 6. decembar 2013. godine