JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA U SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE GRADA NOVOG SADA

Preuzmite img20210514_09323441.pdf (application/pdf 795 KB)
Preuzmite img20210514_09313013.pdf (application/pdf 771 KB)