JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U PRAVOBRANILAŠTVU GRADA NOVOG SADA