JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANјE PROGRAMA KOJI PODSTIČU RAD DOBROVOLjNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA I SAVEZA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2020. GODINI

Preuzmite javni_konkurs.pdf (application/pdf 3636 KB)
Preuzmite obrasci_za_javni_konkurs_za_dobrovoljno_vatrogastvo_2020.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 53 KB)
Preuzmite lista_vrednovanja_i_rangiranja.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 18 KB)