JAVNA NABAVKA USLUGA – USLUGA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (ŠIFRA: OP-23/2017)