JAVNA NABAVКA RADOVA – POPRAVКA КOSIH КROVOVA I ČIŠĆENJE OLUКA (ŠIFRA: JNMV-R-8/2020)