GRADSKA PORESKA UPRAVA

v.d. načelnika: Stanislava Prpa

v.d. zamenika načelnika: Branislav Nadrljanski

Telefon:
021/4871-730
021/4871-752 fax

Pomoćnik načelnika za fizička lica, preduzetnike i pravna lica i procenu trž. vred. nepokretnosti: Katarina Nikolić
Telefon:
021/4871-730

Šef odseka za naplatu: Ivana Svorcan
Telefon:
021/4871-730

Šef odseka za poresko knjigovodstvo i finansijsko izveštavanje: Danka Vajagić
Telefon:
021/4871-730

Informacije o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica
Telefon:
021/ 4871-751
021/ 6616-114 - DEŽURNI INSPEKTOR ZA FIZIČKA LICA

Informacije o utvrđivanju poreza na imovinu pravnih lica, lokalne komunalne takse, posebne naknade za unapređenje i zaštitu životne sredine i naknade za korišćenje građevinskog zemlјišta
Telefon:
021/ 6616-118 - DEŽURNI INSPEKTOR ZA PRAVNA LICA

Informacije u postupku izdavanja poreskih uverenja
Telefon:
021/ 4871-719  - ZA FIZIČKA LICA
021/ 4871-794  - ZA PREDUZETNIKE
021/ 4871-761 -  ZA PRAVNA LICA