Čitaj mi

GRAD POMAŽE RAD SLUŽBI ZADUŽENIH ZA BEZBEDNOST NOVOSAĐANA

Povodom objava u pojedinim medijima koje se tiču kupovine šest automobila za potrebe funkcionera Gradske uprave Novog Sada, napominjemo da Gradska uprava jeste raspisala dva javna tendera za kupovinu šest automobila, ali da su oni namenjeni za donaciju organima bezbednosti. Kako bismo Vatrogasno-spasilačkoj jedinici Novi Sad koja je zadužena i odgovorna za bezbednost svih Novosađana obezbedili što kvalitenije uslove rada, odlučili smo se da sprovedemo javnu nabavku za tri vozila za tu službu, kao i tri vozila koje ćemo dati Okružnom zatvoru Novi Sad, odnosno Upravi za izvršenje krivičnih sankcija pri Ministarstvu pravde na korišćenje. To nas ističe kao lokalnu samoupravu koja izuzeno brine o davanju podrške i o stvaranju povolјnih uslova za rad svih službi koje se bave bezbednošću građana.

Naime, tri specijalizovana putnička vozila se nabavlјaju za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova-Sektor za vanredne situacije-Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu, a imajući u vidu Zakon o zaštiti od požara kojim je definisano da jedinica lokalne samouprave u okviru nadležnosti utvrđenih ustavom i zakonom organizuje i obezbeđuje uslove za sprovođenje mera zaštite od požara i pružanje pomoći kod otklanjanja, odnosno ublažavanja posledica prouzrokovanih požarom i donosi akta za unapređenje stanja zaštite od požara. Takođe, Ministarstvo i lokalne samouprave mogu zaklјučiti sporazum kojim se uređuju pitanja prenošenja odnosno preuzimanja opreme i sredstava kojima raspolaže Ministarstvo neophodnih za rad profesionalnih vatrogasnih jedinica, a Odlukom o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2015. godinu predviđeno je da će se nabaviti tri specijalizovana putnička vozila i ustupiti Ministarstvu unutrašnjih poslova-Sektor za vanredne situacije-Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu.

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, Gradska uprava za komunalne poslove je objavila Poziv za podnošenje ponude i Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara - specijalizovana putnička vozila na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca, dana 18.11.2015. godine.

Zatim, druga tri automobila za koje je insinuirano da će biti korišćena za potrebe gradskih funkcionera, jesu vozila koja će biti ustuplјena na korišćenje Okružnom zatvoru Novi Sad. Služba za zajedničke poslove Grada Novog Sada pristupila je javnoj nabavci vozila prema specifikaciji koju je dobila od Okružnog zatvora, te je tip vozila, prema njihovim iskazanim potrebama, predmet te nabavke.

Ovim aktivnostima Grad Novi Sad nastavlјa akciju pobolјšanja stanja bezbednosti građana nabavkom neophodne opreme za nesmetan rad službi koje su u funkciji osiguravanja opšte bezbednosti, odnosno produžava se akcija pokrenuta još pre dve godine u okviru koje je do sad nabavlјeno 24 vozila za MUP Novi Sad, dva vozila za Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, kao i vozila za Vatrogasno-spasilačku jedinicu u Novom Sadu.

Novi Sad, 1. decembar 2015. godine