Čitaj mi

FINALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA

Član Gradskog veća za upravu i propise Milan Đurić zajedno je sa državnim sekretarom Ministarstva pravde Radomirom Ilićem prisustvovao finalnoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i obrazloženju novih zakonskih rešenja predviđenih Nacrtom. U okviru okruglog stola, kojem su prisustvovali i v.d. šefa Misije OEBS u Srbiji Majkl Ujehara, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu prof. dr Zoran Stojanović i rukovodilac Programa za lјudska prava i krivično-pravni sistem - Misija OEBS u Srbiji Nataša Novaković, razmatrane su i predložene odredbe o uslovnom otpustu i kazni doživotnog zatvora, kao i one koje se odnose na krivična dela protiv privrede, nakon čega je usledila diskusija.

Na početku javne rasprave, prusutnima su se obratili državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić, predsednik radne grupe koja je radila na izmenama i dopunama Krivičnog zakonika prof. dr Zoran Stojanović, kao i domaćin, član Gradskog veća za upravu i propise Milan Đurić.

- Veliko mi je zadovolјstvo što danas prisustvujem Okruglom stolu u okviru finalne javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Činjenica da je tekst predmetnog Nacrta izradila Radna grupa sastavlјena od eminentnih stručnjaka iz oblasti krivičnog prava u Srbiji, kao i profesora, sudija, tužilaca i drugih relevantnih činilaca, svedoči o tome da je u pitanju ozbilјan projekat koji će svakako doprineti razvoju krivičnog zakonodavstva u našoj zemlјi. Važno je što je nacrt ovog Teksta izrađen u cilјu prilagođavanja Krivičnog zakonika aktuelnim potrebama savremenog sveta i stvarnim društvenim odnosima, i što je usaglašen sa evropskim standardima. Nadam se da će Javna rasprava i ovaj Okrugli sto doprineti što konstruktivnijim primedbama i uočavanju eventualnih mogućnosti za pobolјšanje Nacrta, i da će Ministarstvo pravde zatim predložiti Vladi propis koji će pogodovati opštem bolјitku. Kada taj propis bude usvojen na Narodnoj skupštini, njegova primena će biti u rukama sudija i tužilaca, a mi ćemo kao zemlјa imati jedan savremen i realističan Zakon usaglašen sa ustavnim i državnim pravnim okvirima i pravom Evropske unije - rekao je u svom obraćanju Milan Đurić.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika izradila je radna grupa Ministarstva pravde sastavlјena od stručnjaka iz oblasti krivičnog prava, profesora Pravnog fakulteta i Kriminalističko-policijske akademije, sudija Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova i viših sudova, kao i tužilaca i zamenika tužilaca Republikog javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal, apelacionih javnih tužilaštava, kao i predstavnika Saveta za borbu protiv korupcije i Ministarstva pravde.

- Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika uvedeno je osam novih krivičnih dela protiv privrede. Ovim je glava posvećena krivičnim delima protiv privrede obogaćena i biće omogućeno lakše dokazivanje krivičnih dela protiv privrede, ali onih krivičnih dela vezanih za korupciju. Nakon javne rasprave ćemo imati nove sastanke Radne grupe na kojima ćemo razmatrati sve komentare, a potom ćemo ući u novi krug javne rasprave i do kraja jula dostaviti konačni predlog Nacrta Skupštini – rekao je državni sekretar Radomir Ilić.

Pored članova radne grupe, javnoj raspravi u Gradskoj kući prisustvovali su mnogobrojni nosioci pravosudnih funkcija iz Novog Sada, kao i prestavnici advokature, privrednog sektora i stručne javnosti.

Novi Sad, 28. maj 2015. godine