Čitaj mi

EDUKACIJA LEKARA O LEČENjU PLUĆNIH METASTAZA KOLOREKTALNOG KARCINOMA

Član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Zoltan Horvat pozdravio je prisutne na predavanju koje se održava u okviru projekta "Unapređenje ishoda lečenja bolesnika sa plućnim metastazama kolorektalnog karcinoma kroz edukaciju lekara primarne zdravstvene zaštite".

- Veoma je značajno da se  lekari iz primarne zdravstvene zaštite kontinuirano edukuju i zato Grad podržava ovakve projekte. Kolorektalni karcinom predstavlja jedan od najčešćih malignteta. Ovo predavanje treba da poveća informisanost o pojavi plućne metastaze kolorektalnog karcinoma, jer je rano otkrivanje i dalje lečenje od suštinske važnosti za ove pacijente  - izjavio je prof. dr Zoltan Horvat.

Projekat se realizuje u okviru programa prevencije hroničnih nezaraznih bolesti koji  podržava Gradska uprava za zdravstvo, na predlog Saveta za praćenje kretanja oboljevanja od hroničnih nezaraznih bolesti Grada Novog Sada. Cilj projekta je edukacija lekara i medicinskog osoblja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti o značaju i mogućnostima savremene dijagnostike i lečenja plućnih metastaza kolorektalnog karcinoma. Takođe, ovaj projekat treba da afirmiše saradnju Instituta za plućne bolesti sa lekarima primarne zdravstvene zaštite na tom planu.

Novi Sad, 25. oktobar 2013. godine