9. OKTOBAR – ZAKON O SPAJANjU NOVOG SADA I PETROVARADINA

9. OKTOBAR – ZAKON O SPAJANjU NOVOG SADA I PETROVARADINA – Zakonom donesenim 9. oktobra 1929. godine gradovi Novi Sad i Petrovaradin spojeni su u jedinstvenu gradsku celinu. Odredbe ovog Zakona sprovedene su tokom 1930. godine, čime se grad Novi Sad proširio na desnu obalu Dunava.