ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ