ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТА, JН БР 1.2.14/2020