ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕНИХ МОСТОВА, БЕДЕМА И СТАЗА НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ, БРОЈ 1.2.13/2020