„ЕКОПРОФИТ“

Пројекат „ЕКОпрофит“ заједно су покренули Град Нови Сад, Аустријска агенција за развој и конзорцијум Denkstatt GmbH из Беча. ЕКОпрофит је светски познат консултантски програм намењен малим, средњим и великим компанијама, иза приватног и јавног сектора, које су заинтересоване да своју производњу и пословање модификују тако да буду профитабилнији и економичнији. Циљ пројекта је смањење количине отпада и емисије штетних материја као и примена еколошких стандарда у њиховом третману. Суштина сарадње у оквиру пројекта јесте успостављање темеља за професионално управљање животном средином у 25 предузећа на територији Новог Сада и истовремено јачање сарадње између њих и локалних власти ради добробити како локалне животне средине тако и конкурентности предузећа.  

 

Укупна вредност пројекта износи 260.000 ЕУР. Од укупне суме, Аустријска агенција за развој и конзорцијум Denkstatt GmbH донира 100.000 ЕУР, а Град Нови Сад 35.000 ЕУР. Преостали износ обезбеђују привредни субјекти који учествују у пројекту и то су износи у распону од 400 до 2.000 ЕУР, у зависности од броја запослених и остварене добити.