ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРУГОМ ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВИИ ЈАВНОМ ПОЗИВУ БР. RHP-W7-PA/PC2-2021 ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ – СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ