ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ – ПРИМЕНА КОНЦЕПТА „ДИЗАЈН ЗА СВЕ“ НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИМ ПОВРШИНАМА И У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ИЗ УГЛА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА (ШИФРА: ЈНВВ-У-3/2017)