ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА „БЕЗБЕДНО БИЦИКЛИСТИЧКОМ СТАЗОМ ОД ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА КА ГРАДУ“ (ШИФРА: ЈНВВ-У-2/2017)