ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА САЈМОВА ЗАПОШЉАВАЊА (ШИФРА ЈНМВ-У-12017-ГУП)