ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА СТРНИХ УСЕВА И ЖЕТВЕ У 2020. ГОДИНИ, ШИФРА: ЈНМВ-У-2/2020-ГУП