ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПОНУДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, ШИФРА: ЈНМВ-У-4/2017-ГУП