ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ПРОГНОЗНО-ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА БИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА, БРОЈ 1.2.4/2020