ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА - ПОСТАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ МОБИЛНИХ ТОАЛЕТА И САНИТАРНИХ КАБИНА, (БРОЈ 1.2.16/2020)