ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА СА РЕКВИЗИТИМА, БРОЈ 1.2.11/2020