ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОБУКА ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА (ШИФРА: ЈНМВ-У-14/2016-ГУП)