ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ „СМАРТ ПЛАН – ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА „ПРВА ФАЗА“ (ШИФРА: ЈНВВ-У-1/2017)